Helhedsplan Gellerup og Toveshøj

Aarhus har fået en ny boulevard

Fredag den 16/9 fik Aarhus en ny boulevard. Den nye boulevard med det unikke flisemønster har fået navn efter digteren Karen Blixen og forbinder Edwin Rahrs Vej med Silkeborgvej, hvilket gør det muligt at køre tværs gennem Gellerup fra Bazar Vest til City Vest. Planen er, at Karen Blixens Boulevard som led i Helhedsplanen skal være med til at åbne Gellerup for omverdenen og ændre Gellerupparken til en attraktiv, international bydel. I den forbindelse er udviklingen af infrastrukturen et centralt element.

Brdr. Møller A/S startede som udførende entreprenør op på projektet i 2015 og har igennem de sidste halvandet år haft masser arbejde på det midterste stykke af gennemkørselsvejen. Vores arbejde har bestået af etablering af en ny kloakledning til afvanding af vejanlæg samt tagafvanding fra de kommende boligområder, etablering af et nyt skraldesugsanlæg, etablering af nye vandledninger til forsyning af området og etablering af kabelledning til fibernet m.m.

Brdr. Møller A/S er allerede nu i fuld gang med den næste spændende etape, som starter ved Lenesvej ved Toveshøj, og hvor princippet er det samme som på Karen Blixens Vej med etablering af et nyt vejforløb, og hvor arbejdet bl.a. består af etablering af ny kloakledning samt etablering af en bredere vej med cykelsti.