Varsling af kantstensarbejde på Kildebjerg Bakkevej

Til alle beboere på Kildebjerg Bakkevej ved Ry

Brdr. Møller påbegynder kantstensarbejde på Kildebjerg Bakkevej. Garager vil i den periode, som arbejdet varer, været spærret for indkørsel.

Vi beklager de gener, som det måtte medføre.

Ved eventuelle spørgsmål er I velkommen til at kontakte Niels Juul på nedenstående mobil eller e-mail.

Med venlig hilsen

Adm. direktør Niels Juul

Entreprenørfirmaet Brdr. Møller A/S

Tlf. 20 69 17 51

nju@brdrmoller.dk