Aflevering af Oddervej/Ringvej Syd

Vi kan med glæde meddele, at vi har afleveret projektet Oddervej/Ringvej Syd, hvor vi har lavet en ombygning af krydset for at øge fremkommeligheden på Oddervej. Nedenunder ses bl.a. et par billeder af den vestlige side af Oddervej ved den nye buslomme.

Store skulderklap og ros til alle for et stykke vedudført arbejde 🙂