Varsling af fjernvarmearbejde i Valdemarsgade

Til alle beboere i Valdemarsgade, Aarhus C

Der udføres i øjeblikket renovering af fjernvarmerørene i hele Valdemarsgade. Arbejdet forventes at strække sig fra primo september til ultimo december.

Der vil i projektperioden kunne forventes nogle udfordringer i forhold til færdslen i hele Valdemarsgade. Vi beklager de gener, som det måtte medføre.

Ved eventuelle spørgsmål er I velkommen til at kontakte formand Jens Peter Frisenette på nedenstående mobil eller e-mail.

 

Med venlig hilsen

 

Entreprenørfirmaet Brdr. Møller

Formand Jens Peter Frisenette

Tlf. 22 20 14 60

jp@brdrmoller.dk