Global Compact

Global Compact arbejder med 10 principper, som vi tilslutter os fuldt ud.

Disse principper omhandler:

Menneskerettigheder

  • Beskyttelse af internationalt accepterede menneskerettigheder
  • Sikring af at disse rettigheder bliver fulgt

Beskæftigelse

  • Fri ret til at organisere sig og forhandle løn
  • Beskyttelse mod tvangsarbejde
  • Forbud mod børnearbejde
  • Beskyttelse mod diskriminering mht. job og arbejdsområde

Miljø

  • Støtte til forebyggende miljøindsats
  • Støtte til udbredelse af større miljømæssig ansvarlighed
  • Støtte til udvikling og anvendelse af renere teknologier

Anti-korruption

  • Bekæmpelse af korruption incl. bestikkelse og afpresning

Disse forhold betragter vi også hos Brdr. Møller som afgørende for at opnå en social ansvarlighed og bæredygtighed.

brdr-moller-brochure