LOADING

KLOAKARBEJDE

Brdr. Møller A/S har gennem årene opbygget en ekspertise indenfor renovering af kloaksystemer, der både omfatter know-how om processer, hensigtsmæssigt materialevalg og fundering.

Kloaksystemer er et af de serviceområder, hvor vi også ser en rød tråd i arbejdet med bæredygtighed. Kloakeringen har til opgave at lede de store regnvandsmængder væk fra steder, hvor dette kan være til gene for omgivelserne.

Spildevand er et andet område, som kloakeringen på en hensigtsmæssig måde hjælper med at håndtere. Vi har gennemført mange projekter i forbindelse med kloaksaneringer og har herigennem opnået en ekspertise, der kommer vore kunder til gode.