LOADING

BYGGEMODNING

Før et byggeri begyndes skal byggegrunden byggemodnes, så den efterfølgende giver optimale betingelser for byggeprocessen og for den endelige beboelse eller erhverv.

Brdr. Møller har stor ekspertise i at varetage projektering, planlægning og udførelse af byggemodningsentrepriser ved både nyanlæg og i udviklingsprojekter i almindelighed.

Vi arbejder her med opgaver, der strækker sig fra jordflytning til nedlægning af kabler og kloakering. Kort sagt, vi udfører alle de opgaver, der forekommer i forbindelse med byggemodningsentrepriser, og vi gør det samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med bygherrens forventninger om en professionel udførelse af opgaven.