LOADING

KLOAKARBEJDE

Nordbyen Randers
Kloakseparering af en række gader i det nordlige Randers.

Bygherre: Vandmiljø Randers
Entrepriseform: 
Udførelsesperiode: Marts 2021 – November 2021

Vorup Randers E2.2
Kloakseparering af ca. 30 ejendomme.

Bygherre: Vandmiljø Randers
Entrepriseform: 
Udførelsesperiode: Marts 2021 – December 2021

Kloakering af kommunale kolonihaveområder i Aarhus Kommune, etape 3
Projektering og udførelse af spildevandskloakering af syv kommunale kolonihaveområder i Aarhus Kommune omfattende: Haveforeningen Charlottehøj, Haveforeningen Trillegården, Haveforeningen Skovlunden, Haveforeningen Solvangen, Haveforeningen Oldjorden, Haveforeningen Frydenlund og Haveforeningen Oldhøjen. Haveforeningerne består tilsammen af 809 haver og 2 fælleshuse. Projektet omfatter hovedkloakanlæg frem til samtlige hovedlodder og samtlige stikledninger i alle 7 haveforeninger. 

Bygherre: Aarhus Kommune, Plan og Miljø
Entrepriseform: Totalentreprise
Udførelsesperiode: Oktober 2018 – December 2021

Hasle Skole Adskillelse af regn- og spildevand
Entreprisen omfatter jord-, kloak-  og belægningsarbejder for adskillelse af regn- og spildevand på Hasle Skole i Aarhus, samt etablering af ny parkeringsplads ved svømmehallen.
Der skal udføres nye regnvand og spildevandsledninger med tilhørende stik primært under bygninger.

Bygherre: Aarhus Kommune
Entrepriseform: 
Udførelsesperiode: December 2020 – April 2021

Kloakfornyelse m.fl. i Vestergade, Silkeborg
Sanering af kloak-, vand og fjernvarmeledninger i Vestergade m.fl.

Bygherre: Silkeborg Spildevand A/S
Entrepriseform: 
Udførelsesperiode: Marts 2020 – November 2020

Gågader i Silkeborg – Vestergade, Søndergade og Søndertorv
Sanering af kloak i gågaderne i Silkeborg – Vestergade, Søndergade og Søndertorv.

Bygherre: Buus Anlægsgartner
Entrepriseform: Underentreprise
Udførelsesperiode: Januar 2020 – Juli 2022

Separatkloakering Frivangsallé etape 2
Separatkloakering af Brøndsallé, Merciallé, Ryvangsallé, Elvej, Lindevej, Birkevej og Dagnæs Strandvej.

Bygherre: Horsens Vand A/S
Entrepriseform: 
Udførelsesperiode: Oktober 2018 – December 2019