LOADING

KLOAK OG KLIMASIKRING

KLIMATILPASNING VORUP NORD – KLIMAVEJE
Entreprisen omfatter etablering af skybrudsveje, både hovedskybrudsveje og lokale skybrudsveje. Derudover ligger der i forbindelse med den østlige del af hovedskybrudsvejene et separeringsprojekt og et separeringsprojekt nordøst fra skybrudsvejene.

Bygherre: Vandmiljø Randers
Udførelsesperiode: November 2022 – Juni 2024

 

KLIMATILPASNING VED OVERSKOV, TORVALD KØHLSVEJ OG RÅDHUSGADE
Anlægsarbejde vedr. klimatilpasning ved de tre lokaliteter nær Stampemølle Bæk: Overskov, Torvald Køhlsvej og Rådhusgade.

Bygherre: Odder Kommune
Udførelsesperiode: Oktober 2022 – Juni 2023

 

KLOAKERING AF STORMOSEVEJ MFL.
Entreprisen omfatter kloakering af Stormosevej, en del af Iller Byvej, Frausingvej, Nørskovlundvej og Ømosevej.

Bygherre: Silkeborg Spildevand A/S
Udførelsesperiode: August 2022 – December 2022

 

NEDER HORNBÆK – ETAPE 3
Entreprisen omfatter bl.a. følgende arbejder: etablering af ca. 700 m spildevandsledning, etablering af ca. 765 m regnvandsledning samt skelbrønde for 44 regnvandsstik og 31 spildevandsstik.

Bygherre: Vandmiljø Randers
Udførelsesperiode: April 2022 – November 2022

 

KLOAKERING AF KOMMUNALE KOLONIHAVEOMRÅDER I AARHUS KOMMUNE, ETAPE 4
Projektering og udførelse af kloakering af kommunale kolonihaveområder i Aarhus Kommune.
Totalentreprisen omfatter etablering af hovedkloakanlæg (inkl. stik ind på den enkelte grund) frem til samtlige hovedlodder i følgende syv haveforeninger: Haveforeningen Risskov, Haveforeningen Grænsen, Haveforeningen Risvangen, Haveforeningen Kirkevangen, Haveforeningen OHA, Brabrand Haveforening af 1967 og Haveforeningen Marienlyst.

Bygherre: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Entrepriseform: Totalentreprise
Udførelsesperiode: Januar 2022 – December 2024

 

KRYDSTOGT TILSLUTNING SPILDEVAND, AARHUS HAVN
Aarhus Havn etablerer spildevandsfaciliteter til modtagelse af spildevand fra krydstogtsskibe, da krydstogtsskibene ikke længere må udlede spildevand i Østersøen.
Entreprisen omfatter modtagefaci
liteter på mellemarmen, herunder tilkoblingsstudser i kajgaden, samt pumpestation som kobles på den
eksisterende pumpestation i Balticagade.
Entreprisen for etablering af spildevandsfaciliteter for krydstogtsskibe på mellemarmen
omfatter: 3 stk. tilkoblingsstudser/brønde, pumpestation og ventilbrønd, pumpeledninger (trykledninger) ca. 400 meter, gennemboringer i kranskinnefundamenter, evt. kabelrør kajgade og Balticagade (option).

Bygherre: Aarhus Havn
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: Januar 2022 – 

 

NEDER HORNBÆK – ETAPE 2
Entreprisen omfatter bl.a. følgende arbejder: etablering af ca. 1000 m spildevandsledning, etablering af ca. 430 m regnvandsledning, skelbrønde for 17 regnvandsstik og 68 spildevandsstik.

Bygherre: Vandmiljø Randers
Udførelsesperiode: Juni 2021 – November 2021

 

NORDBYEN RANDERS
Kloakseparering af en række gader i det nordlige Randers.

Bygherre: Vandmiljø Randers
Udførelsesperiode: Marts 2021 – November 2021

 

VORUP RANDERS E2.2
Kloakseparering af ca. 30 ejendomme.

Bygherre: Vandmiljø Randers
Udførelsesperiode: Marts 2021 – December 2021

 

KLOAKERING AF KOMMUNALE KOLONIHAVEOMRÅDER I AARHUS KOMMUNE, ETAPE 3
Projektering og udførelse af spildevandskloakering af syv kommunale kolonihaveområder i Aarhus Kommune omfattende: Haveforeningen Charlottehøj, Haveforeningen Trillegården, Haveforeningen Skovlunden, Haveforeningen Solvangen, Haveforeningen Oldjorden, Haveforeningen Frydenlund og Haveforeningen Oldhøjen. Haveforeningerne består tilsammen af 809 haver og 2 fælleshuse. Projektet omfatter hovedkloakanlæg frem til samtlige hovedlodder og samtlige stikledninger i alle 7 haveforeninger. 

Bygherre: Aarhus Kommune, Plan og Miljø
Entrepriseform: Totalentreprise
Udførelsesperiode: Oktober 2018 – December 2021

 

HASLE SKOLE – ADSKILLELSE AF REGN- OG SPILDEVAND
Entreprisen omfatter jord-, kloak-  og belægningsarbejder for adskillelse af regn- og spildevand på Hasle Skole i Aarhus, samt etablering af ny parkeringsplads ved svømmehallen.
Der skal udføres nye regnvand og spildevandsledninger med tilhørende stik primært under bygninger.

Bygherre: Aarhus Kommune
Udførelsesperiode: December 2020 – April 2021

 

KLOAKFORNYELSE M.FL. I VESTERGADE, SILKEBORG
Sanering af kloak-, vand og fjernvarmeledninger i Vestergade m.fl.

Bygherre: Silkeborg Spildevand A/S
Udførelsesperiode: Marts 2020 – November 2020

 

GÅGADER I SILKEBORG – VESTERGADE, SØNDERGADE OG SØNDERTORV
Sanering af kloak i gågaderne i Silkeborg – Vestergade, Søndergade og Søndertorv.

Bygherre: Buus Anlægsgartner
Entrepriseform: Underentreprise
Udførelsesperiode: Januar 2020 – Juli 2022

 

SEPARATKLOAKERING FRIVANGSALLÉ ETAPE 2
Separatkloakering af Brøndsallé, Merciallé, Ryvangsallé, Elvej, Lindevej, Birkevej og Dagnæs Strandvej.

Bygherre: Horsens Vand A/S
Udførelsesperiode: Oktober 2018 – December 2019