LOADING

KLOAKARBEJDE

Kloakering af kommunale kolonihaveområder i Aarhus Kommune, etape 3
Projektering og udførelse af spildevandskloakering af syv kommunale kolonihaveområder i Aarhus Kommune omfattende: Haveforeningen Charlottehøj, Haveforeningen Trillegården, Haveforeningen Skovlunden, Haveforeningen Solvangen, Haveforeningen Oldjorden, Haveforeningen Frydenlund og Haveforeningen Oldhøjen. Haveforeningerne består tilsammen af 809 haver og 2 fælleshuse. Projektet omfatter hovedkloakanlæg frem til samtlige hovedlodder og samtlige stikledninger i alle 7 haveforeninger. 

Bygherre: Aarhus Kommune, Plan og Miljø
Entrepriseform: Totalentreprise
Udførelsesperiode: Oktober 2018 – December 2021

Kloakfornyelse m.fl. i Vestergade
Sanering af kloak-, vand og fjernvarmeledninger i Vestergade m.fl.

Bygherre: Silkeborg Spildevand A/S
Entrepriseform: 
Udførelsesperiode: Marts 2020 – November 2020

Gågader i Silkeborg – Vestergade, Søndergade og Søndertorv
Sanering af kloak i gågaderne i Silkeborg – Vestergade, Søndergade og Søndertorv.

Bygherre: Buus Anlægsgartner
Entrepriseform: Underentreprise
Udførelsesperiode: Januar 2020 – Juli 2022

Høskoven og MultifunC, Separering af regn- og spildevand

Bygherre: Region Midtjylland
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: Januar 2020 – April 2020

Separatkloakering Frivangsallé etape 2
Separatkloakering af Brøndsallé, Merciallé, Ryvangsallé, Elvej, Lindevej, Birkevej og Dagnæs Strandvej.

Bygherre: Horsens Vand A/S
Entrepriseform: 
Udførelsesperiode: Oktober 2018 – December 2019

Separatkloakering og omfangsdræn – Afd. 17, Vorrevangen
Separatkloakering af afdeling 17 samt etablering af omfangsdræn på boliger med kælder. 

Bygherre: Arbejdernes Andels Boligforening
Entrepriseform: 
Udførelsesperiode: November 2015 – August/September 2016