LOADING

SØ- OG ÅOPRENSNING

Oprensning af søer og åer er også en af de specialopgaver, vi gerne påtager os.

Åer og søer er ofte udsat for tilgroning eller andet, der kan hæmme vandgennemstrømning eller være til gene for dyr, fugle og fisk i vandsystemet.

Vi har oparbejdet en ekspertise netop på disse områder, hvor man ønsker en bæredygtig restaurering af en sø eller et åsystem. Vi diskuterer gerne en bæredygtig løsning, såfremt du måtte have et behov for oprensning af et vandområde.

Netop oprensning af åer og søer, genslyngning af åsystemer, fjernelse af diverse spærringer i åløbene osv. er med til at sikre, at vi i fremtiden kan opleve en mere bæredygtig natur.