LOADING

VÆRDIER

Hos Brdr. Møller A/S har vi formuleret en grundlov, der indeholder de helt grundlæggende værdier, som vi gerne vil være kendt for, og som vi ubetinget forudsætter som grundlaget for vores virksomhedsdrift. Det er med andre ord det værdisæt, vi arbejder ud fra. Denne Grundlov gælder derfor også for alle, der arbejder hos Brdr. Møller – fra bestyrelsen til den timelønsansatte medarbejder.

De værdier, som vi ønsker, skal være gældende hos Brdr. Møller omfatter:

 • RESPEKT OVERFOR DET FÆLLES OG DET ANDERLEDES.
  Respekt er noget, man giver til hinanden. Hos Brdr. Møller er respekt udgangspunktet for vores handlen overfor andre mennesker uanset race, køn, uddannelse, indkomst, seksuel orientering eller andet.

 • GENNEMSIGTIGHED MHT. DE INFORMATIONER VI GIVER.
  Gennemsigtighed betyder, at vi gør informationen forståelig for os selv og for andre mennesker. Gennemsigtighed betyder for os bl.a., at vi arbejder med information, der er relevant, tidstro, præcis og dokumenteret i forhold til det, denne information skal bruges til.

 • ANSVARLIGHED FOR VORES AKTIVITETER OG DE MENNESKER VI SAMARBEJDER MED.
  Vi ønsker, at hver eneste ansatte hos Brdr. Møller – fra bestyrelsen til den menige medarbejder – udviser ansvarlighed overfor de aktiviteter, den enkelte beskæftiger sig med og overfor de mennesker, han/hun samarbejder med.

 • ÆRLIGHED I ALLE SAMMENHÆNGE VI ARBEJDER I.
  Vi ønsker ærlighed fra alle, der arbejder hos Brdr. Møller uanset hvilket område, vi taler om. Vi ønsker ærlighed omkring den information, vi giver og modtager fra hinanden. Vi ønsker ærlighed i de relationer, vi har med hinanden og folk udenfor organisationen, og vi ønsker ærlige meninger for kun gennem ærlighed, er vi i stand til at forstå og løse problemer.

 • BÆREDYGTIGHED SOM GRUNDLAG FOR VORES FORRETNINGSAKTIVITETER.
  Bæredygtighed er en afgørende værdi hos Brdr. Møller. Bæredygtighed hos os betyder, at vi forsøger at nedbringe de miljømæssige påvirkninger, vi har på det omgivende samfund; at vi hele tiden tænker på, hvordan vi kan nedsætte vores forbrug af ikke-fornybare ressourcer og på, hvordan vi minimerer vores ressourceforbrug og genbruger mest muligt.