LOADING

INFRASTRUKTUR

GENOPRETNING AF FORTOVE PÅ DJURSLAND

Entreprisen omfatter i hovedtræk renovering af fortove på landevejsstrækning i byområde samt buslommer på forskellige lokaliteter.

Bygherre: Vejdirektoratet, Anlægs- og driftsdivisionen
Udførelsesperiode: November 2022 – Januar/Februar 2023

 

CONTAINERDEPOT PÅ STÅLVEJ, KOLDING

Entreprisen omfatter…

Bygherre: Escot Fast Ejendom
Udførelsesperiode:

 

CYKELSTI VESTERGADE, SKANDERBORG
Entreprisen omfatter flytning af eksisterende fortov, etablering af ny cykelsti, fortov og i begge sider af Vestergade med tilslutning i Adelgade samt etablering af en buslomme og 3 portoverkørsler.

Bygherre: Skanderborg Kommune – Vej og Trafik
Udførelsesperiode: August 2022 – November 2022

 

CONTAINERPLADS PÅ LITAUEN ALLÉ, TAASTRUP
Projektet omfatter terrænregulering, kloakarbejde og belægningsarbejde.

Bygherre: Escot Fast Ejendom
Udførelsesperiode:

 

SKANDERBORG STATION – STATIONSPLADS
Entreprisen omfatter ombygning af stationsforpladsen ved Skanderborg Station med busplads, ændrede adgangsforhold og beplantning samt et landskabsprojekt kaldet “Søhøjlandet” foran Skanderborg Museum.

Bygherre: Skanderborg Kommune – Vej og Trafik
Udførelsesperiode: April 2022 – Juli 2022

 

CYKELSTI TIL BORUM
Projektet omfatter etablering af ny dobbeltrettet cykelsti mellem Mundelstrup og Borum. Strækningen kan opdeles i 3 forskellige etaper, og projektet omfatter rydning, jordarbejder, afvanding og belægninger samt vejudstyr.

Bygherre: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Udførelsesperiode: April 2022 – November 2022

 

FORBEDRET KAPACITET RINGGADEN
Projektet omfatter arbejder i 6 forskellige kryds (option på det 7.) med flere forskellige saneringsopgaver i form af udvidelse eller etablering af højre- eller venstresvingsspor.

Bygherre: Aarhus Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: September 2021 – December 2021

 

KRYDSOMBYGNING SKANDERBORG ST.
Entreprisen “Skanderborg Station – Jernbanevej Kryds” omfatter krydsombygning af krydset Jernbanevej/Banegårdspladsen.

Bygherre: Skanderborg Kommune – Vej og Trafik
Udførelsesperiode: September 2021 – December 2021

 

STADION ALLÉ – ÅLBORGGADE, KRYDSOMBYGNING
Entreprisen omfatter ændringer af kantstenslinier, fortove, etablering af overkørbart areal, træplanteceller, opstilling af plinte, skilte og afmærkning m.m.

Bygherre: Aarhus Kommune
Udførelsesperiode: Februar 2021 – Marts 2021

 

HELHEDSPLAN FOR GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ 
Helhedsplanen har til formål at ændre området fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. Dette skal ske ved at åbne området op over for omgivelserne ved bl.a. anlæg af nye vejsystemer, renovering og omdannelse af eksisterende boligblokke, opførelse af nyt beboerhus, udflytning af kommunale arbejdspladser, etablering af nye grønne områder og ny belysning mv.

Brdr. Møller har forestået en gennemgribende anlægsproces med etablering af ny infrastruktur, omlægning af fjernvarme og etablering af kloakledninger og skraldesug, som er forbundet med alle bygningerne. Arbejdet strækker sig fra Silkeborgvej til Edwin Rahrs Vej og indeholder etape 2 – 3.2 – 4.1/4.2 – 5 – 6.1/6.2.

Bygherre: Brabrand Boligforening
Udførelsesperiode: April 2014 – 

 

CYKELSTI BANEGÅRDSVEJ, SKANDERBORG KOMMUNE
Etablering af ca. 300 lbm cykelsti, fortov og p-lommer i begge sider af Banegårdsvej i Skanderborg by.

Bygherre: Skanderborg Kommune, Vej og Trafik
Udførelsesperiode: September 2020 – December 2020

 

BYGADEN – AGRO FOOD PARK
Anlæg af første del af den nye vej Bygaden samt stikvej herfra, der tjener som adgang til det nye byggeri på FEAS byggeplads. Derudover opgradering af den eksisterende grusvej fra Agro Food Park til virksomheden Viking til et bredere tværsnit samt flytning af eksisterende grøft i forbindelse med udvidelsen.

Bygherre: Agro Food Park
Udførelsesperiode: August 2019 – November 2019

 

CYKELSTIER LANGS SKEJBYGÅRDSVEJ
Etablering af enkeltrettede cykelstier på ydersiden af eksisterende kantsten langs Skejbygårdsvej. Etablering af fortov på flere delstrækninger samt anlægning af nye buslommer. Ved udførelsen af buslommerne skal der også udføres afvandingsarbejder.

Bygherre: Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: August 2018 – April 2019