LOADING

INFRASTRUKTUR

Helhedsplan Gellerupparken og Toveshøj

Bygherre: Brabrand Boligforening
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: April 2014 – 

Anlægsarbejde i forbindelse med Den Gamle Bys ny restaurant, Gæstgivergården
Anlægs- og belægningsarbejder af udenomsarealer; herunder regulering af terræn, opbygning af underlag samt belægning.

Bygherre: Den Gamle By
Entrepriseform: Fagentreprise
Udførelsesperiode: April 2020 – Juni 2020

Etablering af p-plads, P. Hiort-Lorenzensvej, Aarhus

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: August 2019 – Oktober 2019

Cykelstier, Nye

Bygherre: Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: Marts 2019 – April 2019

Cykelstier langs Skejbygårdsvej
Etablering af enkeltrettede cykelstier på ydersiden af eksisterende kantsten langs Skejbygårdsvej. Etablering af fortov på flere delstrækninger samt anlægning af nye buslommer. Ved udførelsen af buslommerne skal der også udføres afvandingsarbejder.

Bygherre: Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: August 2018 – April 2019

Miniudbud vedr. entreprenørydelser på trafik- og vejområdet
Etablering af nye buslommer ved Gunnar Clausensvej, AUH samt Mejlbyvej/Brovej. Opbygning af vej og cykelsti. Derudover sætning af kantsten, etablering af fortov og stribearbejde. Udføring af støttemur i varierende højde på AUH samt udføring af støttemur på Gunnar Clausensvej.

Bygherre: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: August 2017 – Oktober 2017