LOADING

INFRASTRUKTUR

Etablering af p-plads, P. Hiort-Lorenzensvej, Aarhus

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: August 2019 – Oktober 2019

Cykelstier, Nye

Bygherre: Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: Marts 2019 – April 2019

Cykelstier langs Skejbygårdsvej
Etablering af enkeltrettede cykelstier på ydersiden af eksisterende kantsten langs Skejbygårdsvej. Etablering af fortov på flere delstrækninger samt anlægning af nye buslommer.

Bygherre: Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: August 2018 – April 2019