LOADING

INFRASTRUKTUR

Stadion Allé  Ålborggade, krydsombygning
Entreprisen omfatter ændringer af kantstenslinier, fortove, etablering af overkørbart areal, træplanteceller, opstilling af plinte, skilte og afmærkning m.m.

Bygherre: Aarhus Kommune
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: Februar 2021 – Marts 2021

Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj – Fra boligområde til bydel
Helhedsplanen har til formål at ændre området fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. Dette skal ske ved at åbne området op over for omgivelserne ved bl.a. anlæg af nye vejsystemer, renovering og omdannelse af eksisterende boligblokke, opførelse af nyt beboerhus, udflytning af kommunale arbejdspladser, etablering af nye grønne områder og ny belysning mv.

Brdr. Møller har forestået en gennemgribende anlægsproces med etablering af ny infrastruktur, omlægning af fjernvarme og etablering af kloakledninger og skraldesug, som er forbundet med alle bygningerne. Arbejdet strækker sig fra Silkeborgvej til Edwin Rahrs Vej og indeholder etape 2 – 3.2 – 4.1/4.2 – 5 – 6.1/6.2.

Med det nye vejsystem er der skabt tværgående mindre veje – Inger Christensens Gade og Trille Lucassens Gade, forlængelse af Tinesvej mod nord og ikke mindst den brede Karen Blixens Boulevard, der som områdets rygrad forbinder de to handelscentre Bazar Vest i nord med City Vest i syd. I den ene side af boulevarden er der forberedt spor til den planlagte letbane. Sporet fungerer nu som busbane. I Toveshøj er Janesvej blevet forlænget langs Bazar Vest ud mod Edwin Rahrs Vej. Det betyder, at der nu er mulighed for gennemkørsel, og at Midttrafik igen har lagt en busrute i området. Den nye infrastruktur understøtter den ønskede kvartersdannelse i området og har medført en del gennemgående trafik.

Bygherre: Brabrand Boligforening
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: April 2014 – 

Udførelse af fjernvarme i Aarhus

Cykelsti Banegårdsvej, Skanderborg Kommune
Etablering af ca. 300 lbm cykelsti, fortov og p-lommer i begge sider af Banegårdsvej i Skanderborg by.

Bygherre: Skanderborg Kommune, Vej og Trafik
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: September 2020 – December 2020

Bygaden – Agro Food Park 
Anlæg af første del af den nye vej Bygaden samt stikvej herfra, der tjener som adgang til det nye byggeri på FEAS byggeplads. Derudover opgradering af den eksisterende grusvej fra Agro Food Park til virksomheden Viking til et bredere tværsnit samt flytning af eksisterende grøft i forbindelse med udvidelsen.

Bygherre: Agro Food Park
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: August 2019 – November 2019

Cykelstier langs Skejbygårdsvej
Etablering af enkeltrettede cykelstier på ydersiden af eksisterende kantsten langs Skejbygårdsvej. Etablering af fortov på flere delstrækninger samt anlægning af nye buslommer. Ved udførelsen af buslommerne skal der også udføres afvandingsarbejder.

Bygherre: Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: August 2018 – April 2019