LOADING

INFRASTRUKTUR

Stadion Alle – Ålborggade, krydsombygning
Entreprisen omfatter ændringer af kantstenslinier, fortove, etablering af overkørbart areal, træplanteceller, opstilling af plinte, skilte og afmærkning m.m.

Bygherre: Aarhus Kommune
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: Februar 2021 – Marts 2021

Helhedsplan Gellerupparken og Toveshøj

Bygherre: Brabrand Boligforening
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: April 2014 – 

Cykelsti Banegårdsvej, Skanderborg Kommune
Etablering af ca. 300 lbm cykelsti, fortov og p-lommer i begge sider af Banegårdsvej i Skanderborg by.

Bygherre: Skanderborg Kommune, Vej og Trafik
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: September 2020 – December 2020

Etablering af p-plads, P. Hiort-Lorenzensvej, Aarhus

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: August 2019 – Oktober 2019

Cykelstier, Nye

Bygherre: Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: Marts 2019 – April 2019

Cykelstier langs Skejbygårdsvej
Etablering af enkeltrettede cykelstier på ydersiden af eksisterende kantsten langs Skejbygårdsvej. Etablering af fortov på flere delstrækninger samt anlægning af nye buslommer. Ved udførelsen af buslommerne skal der også udføres afvandingsarbejder.

Bygherre: Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: August 2018 – April 2019

Miniudbud vedr. entreprenørydelser på trafik- og vejområdet
Etablering af nye buslommer ved Gunnar Clausensvej, AUH samt Mejlbyvej/Brovej. Opbygning af vej og cykelsti. Derudover sætning af kantsten, etablering af fortov og stribearbejde. Udføring af støttemur i varierende højde på AUH samt udføring af støttemur på Gunnar Clausensvej.

Bygherre: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: August 2017 – Oktober 2017