Forretningsgrundlag

Brdr. Møllers forretningsgrundlag har traditionelt været at håndtere jordarbejder i forskellige sammenhænge, f.eks. gennem fjernvarmearbejde, byggemodning og kloaksanering mv. Disse aktiviteter vil også i fremtiden danne grundlag for de serviceydelser, vi tilbyder.

Vi vil udvide vores forretningsgrundlag i de kommende år gennem en målrettet vækst, bl.a. via uddannelse, teknologi og arbejdsopgaver. Det vil give os en større grad af fleksibilitet.

Basis for udviklingen af vores forretningsgrundlag vil også i fremtiden udgøres af en seriøs dedikation til det kvalitets- og CSR-arbejde, som vi ønsker at være kendt for.