LOADING

FJERNVARME

Rammeaftale “Udbud A”
Rammeaftale om udførelse af jord- og smedearbejde (hovedentreprise) i forbindelse med renoveringsopgaver, hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer (“Udbud A”)

Bygherre: AffaldVarme Aarhus
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: 2020 – 2021

Lystrup Fjernvarme – Rammeaftale 2020-2023
Arbejdet omfatter anlægsarbejde i forbindelse med planlagte byggemodninger, nyanlæg, renoveringsopgaver, brud samt etablering af nye flyvstik i Lystrup Fjernvarmes forsyningsområder.

Bygherre: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: 2020 – 2023

Fornyelse af forsyningsledninger i Bindslevs Plads Nord
Sanering af kloak- og fjernvameledninger i Bindslevs Plads nord og etablering af nye belægninger.

Bygherre: Silkeborg Spildevand A/S, Silkeborg Varme A/S, Silkeborg Kommune
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: September 2019 – Februar 2020

Elverdalsvej m.fl.
Mini-udbud under “Rammeaftale om udførelse af jord- og smedearbejder i forbindelse med større renoveringsopgaver og større hovedledningsforlængelser (“Område A”)”.

Bygherre: AffaldVarme Aarhus, Teknik og Miljø
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: Marts 2019 – November 2019

Dalvangen
Mini-udbud under “Rammeaftale om udførelse af jord- og smedearbejder i forbindelse med større renoveringsopgaver og større hovedledningsforlængelser (“Område A”).”

Bygherre: AffaldVarme Aarhus, Teknik og Miljø
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: April 2019 – September 2019