LOADING

BYGGEMODNING

Byggemodning af Godsbanearealer i Aarhus, 5 veje
Opbrydning af eksisterende belægninger, etablering af regn og spildevandsledninger, bundopbygning og etablering af bærelag i den centrale del af Godsbanearealerne.

Bygherre: Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: April 2018 – September 2019

Byggemodning af 34 grunde og storparceller ved Bendixminde, etape 1, Odder Vestby.

Bygherre: Odder Kommune
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: Oktober 2018 – Februar 2019

Byggemodning af 27 grunde ved Bendixminde, etape 2, Odder Vestby.

Bygherre: Odder Kommune
Entrepriseform:
Udførelsesperiode: November 2019 –