LOADING

BYGGEMODNING

BYGGEMODNING AF 24 GRUNDE VED RENS MARK, BENDIXMINDE ETAPE 4
Entreprisen omfatter en byggemodning samt tilhørende jord-, vej-, afvanding- og kloakarbejder.

Bygherre: Odder Kommune
Udførelsesperiode: Maj 2022 – December 2022

 

BYGGEMODNING KASTANJEVEJ I SAKSILD
Entreprisen omfatter arbejder for etablering af kloak og vej samt gravning for vand og varme for ny udstykning med tilslutning til Rudevej i Saksild.
Kloakken i området anlægges som separatkloak med separate ledninger for spildevand og regnvand. Der etableres et regnvandsbassin til forsinkelse af regnvandet inden udledning til forsyningens regnvandskloak beliggende øst for projektområdet.
Entreprisen omfatter også etablering af stier i lokalplanområdet. 

Bygherre: Schantz Varde Aps
Udførelsesperiode: Juni 2021 – December 2021

 

BYGGEMODNING AF 20 GRUNDE & 3 STORPARCELLER VED BENDIXMINDE ETAPE 3
Entreprisen omfatter en byggemodning samt tilhørende jord-, vej-, afvanding- og kloakarbejder. 

Bygherre: Odder Kommune
Udførelsesperiode: April 2021 – December 2021

 

BYGGEMODNING AF 27 GRUNDE VED BENDIXMINDE ETAPE 2
Udførelse af jord-, kloak- og belægningsentreprise vedrørende byggemodning af 27 åben-lav i Odder Kommune.

Udover selve byggemodningen omfatter entreprisen også en forlængelse af stamvejen Bendixminde samt etablering af en ny boligvej og stiforbindelse.
Derudover skal der laves regnvandsbassin og -bede, grøfter, render og kanaler til håndtering af overfladevandet.

Bygherre: Odder Kommune
Udførelsesperiode: November 2019 – Juli 2020

 

BYGGEMODNING AF 34 GRUNDE & 3 STORPARCELLER VED BENDIXMINDE  ETAPE 1
Udførelse af jord-, kloak- og belægningsentreprise vedrørende byggemodning 34 åben-lav og 3 storparceller i Odder Kommune.

Bygherre: Odder Kommune
Udførelsesperiode: Oktober 2018 – Februar 2019

 

BYGGEMODNING, FUNDER SKOVVEJ
Anlægsarbejder forbundet med færdiggørelsen af byggemodningen i bunden af Funder Skovvej i Silkeborg.
Etablering af brolægningsarbejde, asfaltslidlag og asfaltramper, jordarbejder herunder regulering af grønne områder samt afmærkning ved overkørsel mm.

Bygherre: Henry Elgaard Pedersen
Udførelsesperiode: September 2019 – November 2019

 

BYGGEMODNING AF GODSBANEAREALER I AARHUS, 5 VEJE
Opbrydning af eksisterende belægninger, etablering af regn og spildevandsledninger, bundopbygning og etablering af bærelag i den centrale del af Godsbanearealerne.

Bygherre: Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse
Entrepriseform: Hovedentreprise
Udførelsesperiode: April 2018 – September 2019